Zoëblogg

Zoëblogg

Förklaring av hur The Golden Frequency ändrar ditt DNA

Förändra världenPosted by Zoë Fri, May 16, 2014 12:13:08

Kortfattat består ”The Golden Frequency” av väldigt många energipaket som vart och ett innehåller många koder för det nya DNAt, nya DNA-strängar.

Dessa energipaket sätter sig på DNAt och aktiveras vid angiven signal. Vårat DNA idag har redan sk dockningsstationer, där dessa energipaket dockas in.

Så, när du tar del av The Golden Frequency är det vissa av dessa energipaket med koder som dockas in direkt på DNAt, medans andra ligger latent tills dess att det är dags för indockning.

Vid aktivering exponeras koderna i energipaketen och fungerar då som en mall för nya delar av DNAt som ska inkorporeras i det gamla DNAt.

Här följer en kortfattad förklaring, med några enkla skisser,

av hur koderna i The Golden Frequency ändrar ditt DNA:

DNAt innan.

Energipaket med koder dockas in i dockningsstationer på befintligt DNA.

En förstorad bild av energipaket med koder.

När energipaketet dockas in på DNAt är den först ihoppackad, dvs koderna är inte exponerade.

Vid aktivering exponeras koderna.

Våra kroppar förnyar sig hela tiden, genom att cellerna delar sig,

och ersätter således döda celler.

Innan cellerna delar sig, skapas även en kopia av DNAt inne i cellkärnan och det är här som den permanenta uppgraderingen av DNAt kan ske.

DNAt delar sig inför kopiering.

Det gamla och det nya DNAt.

De nya koderna exponeras.

(Eftersom det nya DNAt är ”starkare”, och är då således dominant, överlever de celler med det nya DNAt bättre än de celler med gammalt DNA)

Det nya DNAt fungerar som mall.

Nya delar av DNAt är inkorporerat.

Nytt, fräscht, längre - uppgraderat DNA!

Mera information om detta hittar du på min hemsida!

I kärlek,

<3 Zoë <3